SME
Štvrtok, 2. december, 2021 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

Lekári bez hraníc

Médecins Sans Frontières (MSF), Lekári bez hraníc, je najväčšia mimovládna zdravotnícka a humanitárna organizácia na svete, ktorá poskytuje zdravotnícku pomoc ľuďom v ohrození vo viac ako 80 krajinách sveta.

MSF pomáha obetiam prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov a epidémií bez ohľadu na ich rasu, pohlavie, náboženstvo či politické presvedčenie. Okrem týchto záchranných misií rozvíja MSF tiež rôzne dlhodobé programy zamerané na podporu a obnovu zdravotníckych systémov zdevastovaných krízami a konfliktmi. Práca MSF sa zameriava predovšetkým na tzv. „zanedbávané populácie” a menšinové skupiny - domorodé obyvateľstvo, ľudí žijúcich v mestských štvrtiach chudoby, „deti ulice” a podobne.

Mnohé programy sú zamerané na boj s tropickými a tzv. “ignorovanými” chorobami (spavou chorobou, maláriou, TBC, ale aj HIV/AIDS).

V krajinách, v ktorých nefungujú alebo celkom chýbajú akékoľvek zdravotnícke štruktúry, MSF v spolupráci s miestnymi úradmi rekonštruuje nemocnice a lekárne, rozbieha programy očkovania a projekty na výstavbu kanalizácií a zdrojov pitnej vody. MSF taktiež školí miestny personál v odľahlých a ťažko prístupných zdravotníckych strediskách a slumoch.

Svedectvo

V rámci svojho humanitárneho poslania MSF využíva všetky možnosti a prostriedky na to, aby mohla informovať verejnosť o krízových situáciách, v ktorých sa ocitli ľudia z rôznych častí sveta, a ktorým MSF pomáha. MSF sa svojím vystupovaním v roli svedka snaží o zmiernenie ľudského utrpenia, o ochranu ľudských životov a zdravia a o znovunadobudnutie úcty k ľudským bytostiam a ich základným ľudským právam.

Len nepatrná časť populácií, ktoré sa dostanú do stavu ohrozenia, sa stane objektom záujmu médií. Tímy MSF cestujú do miest, o ktorých mnohí ľudia nikdy predtým možno ani nepočuli, aby tam pomáhali tým, ktorí sa stali obeťami prírodných katastrof alebo vojen.

Súčasťou práce týchto tímov je ale tiež informovať o akomkoľvek porušovaní základných ľudských práv a o zločinoch páchaných na obyvateľstve. MSF se snaží vyvíjať tlak na zodpovedných predstaviteľov štátov prostredníctvom priamej konfrontácie, mobilizácie mezinárodného spoločenstva a prostredníctvom zverejňovania svedectiev vo svetových médiách. V snahe vyhnúť sa kompromisom a manipuláciám zostáva MSF za všetkých okolností neutrálnou a nezávislou organizáciou.

Viac ako 80 % všetkých príjmov organizácie pochádza zo súkromných zdrojov (od približne 2 miliónov súkromných darcov z celého sveta). Organizácia sa tak snaží byť finančne nezávislá a zaistiť si tak možnosť rovnocenného prístupu ku všetkým ľuďom v núdzi na svojich humanitárnych misiách po celom svete.

Fakty o MSF

Organizáciu založila v roku 1971 skupina francúzskych lekárov a v priebehu rokov sa stala medzinárodným humanitárnym hnutím operujúcim prostredníctvom 18 partnerských sekcií vo viac ako 80 krajinách sveta.

V roku 1999 jej bola udelená Nobelova cena za mier.

K dnešnému dňu zamestnáva MSF viac ako 3000 medzinárodných dobrovoľníkov a približne 15 000 miestnych pracovníkov. Dobrovoľníci MSF poskytujú odbornú starostlivosť, ale aj výcvik a školenia miestnych lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a ďalšieho zdravotníckeho a technického personálu.

MSF sa skladá z 18 národných sekcií nachádzajúcich sa v Austrálii, Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Hong Kongu, Taliansku, Japonsku, Kanade, Luxembursku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Rakúsku, USA, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii, ktoré pracujú pod 5 operačnými centrami v Amsterdame, Barcelone, Bruseli, Ženeve a v Paríži.

Každá sekcia MSF každoročne vydáva výročnú finančnú správu v súlade s národnými účtovníckymi pravidlami, legislatívou a pravidlami auditu jednotlivých štátov. Kópie týchto správ je možné získať vo všetkých sekciách MSF. Výročná správa o činnosti MSF je k nahliadnutiu na oficiálnych stránkah MSF (www.msf.org) alebo na stránkach jednotlivých sekcií.

Charta MSF

MSF je medzinárodná súkromná organizácia. Väčšinu jej členov tvoria lekári a zdravotnícki pracovníci, ale aj ľudia ďalších profesií, ktorí zabezpečujú hladký chod jednotlivých misií. Všetci dobrovolníci MSF si ctia nasledujúce princípy:

· MSF ponúka pomoc populáciám a skupinám ľudí, ktoré sa ocitli v núdzi, obetiam prírodných a človekom spôsobených katastrof a obetiam ozbrojených konfliktov bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, vieru či politické presvedčenie.

· MSF si zachováva neutralitu a nestrannosť v mene všeobecnej lekárskej etiky a práva na humanitárnu pomoc a vyžaduje plnú a bezvýhradnú slobodu pre výkon svojej činnosti.

· Dobrovoľníci MSF sa zaväzujú rešpektovať zásady profesnej etiky a dodržiavať úplnú nezávislosť od všetkých politických, ekonomických a náboženských vplyvov.

· Ako dobrovoľníci sú si členovia MSF vedomí rizík a nebezpečenstiev, ktorým sú na misiách vystavení a nemajú žiadne právo na akúkoľvek inú náhradu pre seba alebo pre svojich najbližších okrem tej, ktorú im ponúka MSF.

Misie MSF

Niekoľko príkladov projektov z krajín, kde MSF pracuje a v ktorých v súčasnej dobe pôsobia či pôsobili aj slovenskí a českí lekári:

Libéria.

Ako odpoveď na stupňujúce sa nepokoje a násilie ovplyvňujúce celý západoafrický región a zintenzívnenie občianskej vojny v krajine sa v polovici roka 2003 práca MSF presunula výhradne do pohotovostnej roviny. Desiatky tisíc Libérijčanov boli prinútené utekať z nebezpečných území naprieč celým územím. Pracovníci MSF sa stiahli do hlavného mesta Monrovie, kde zabezpečovali základnú humanitárnu starostlivosť tisícom utečencov zhromaždených v školách a na štadiónoch. MSF poskytovala zároveň odbornú lekársku starostlivosť v štátnych nemocniciach v Monrovii až do chvíle, keď boli postupom bojového frontu odrezaní. Zdravotnícky program MSF potom pokračoval v provizórnych nemocniciach zriadených v rezidenciách MSF. (Český gynekológ MUDr. Vladan Klos do júna t.r. pracoval v pôrodnici, v nemocnici Benson v Monrovii, vedenej MSF.)

Benin.

Práca MSF v Benine sa sústreďuje predovšetkým na nemocnicu v meste Couffo. Od roku 1998 MSF podporuje liečbu špecifických tropických infekcií vo verejnom zdravotníckom centre v meste Lalo. V septembri 2002 MSF začalo program HIV/AIDS spolu s programom vzdelávania a verejnej informovanosti v mesteDogbo. Následne tu bolo otvorené dobrovoľné poradenské a testovacie centrum a do júna minulého roka tu bolo otestovaných okolo 1000 ľudí, z ktorých 10 % bolo HIV pozitívnych. MSF tiež ponúka prevenciu a liečbu infekcií súvisiacich s chorobou AIDS.

(Slovenská lekárka MUDr. Alena Koščálová, spolu so svojím manželom Mariusom Koščálom, logistikom, do júla t.r. pracovali na programe HIV/AIDS v meste Dougbo).

Uzbekistan.

V rámci programu DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) pracuje MSF v niekoľkých regiónoch Uzbekistanu na liečbe TBC. Súčasťou programu liečby TBC bolo spustenie pilotného projektu na liečbu „multi-drug“ rezistentnej TBC v meste Nukus a v regióne Čimbaj. MSF tiež riadi výskum na Aralskom jazere, ktorého cieľom je snaha o lepšie pochopenie vzťahu medzi zničeným životným prostredím v okolí Aralského jazera a ľudským zdravím.

(Českí lekári MUDr. Dora Tomíčková a MUDr. Oliver Šafránek pracujú v miestnej nemocnici na programe liečby TBC v meste Nukus v Karakalpakstane).

Irán.

Po páde talibanského režimu v novembri 2002 sa milión afgánskych utečencov žijúcich v Iráne dostal pod tlak iránskej vlády a bol ňou nútený k návratu do Afganistanu aj napriek tamojšej pretrvávajúcej neistej situácii a tažkým podmienkam na prežitie. MSF sa aktívne zasadzuje proti násilnému vysťahovávaniu utečencov a pokračuje vo svojej pomoci týmto ľuďom poskytovaním základnej zdravotnickej starostlivosti v niekoľkých iránskych mestách. MSF tiež prevádzkuje mobilné kliniky v Zahedáne a zdravotnícke stredisko v utečeneckom tábore v Nyataku.

(Český lekár MUDr. Petr Urie pracuje v rámci projektu poskytovania základnej zdravotníckej starostlivosti afgánskym utečencom v meste Zahedán).

Srí Lanka.

Po 19 rokoch trvania vojny medzi tamilskými tigrami (LTTE) a srí lanskou armádou, bolo vo februári 2002 podpísané prímerie. Systém zdravotníctva na severe a východe krajiny, kde sa odohrali najťažšie boje, sa pomaly obnovuje a zdravotnícky personál sa vracia do nemocníc a zdravotníckych zariadení. V dôsledku toho uzatvorilo MSF minulý rok svoje projekty poskytujúce špecializovanú lekársku starostlivosť obetiam vojny v mestách Batticaloa, Jaffna, Madhu, Mallavi, Point Pedro a Trincomalee a na začiatku tohto roka uzavrelo aj svoj gynekologicko-pôrodnícky program v nemocnici v meste Puthukkudiyiruppu a tiež ambulantný program starostlivosti o matku a dieťa v provincii Vanni.

Psychosociálny program starostlivosti o ľudí vysídlených zo svojich domovov v priebehu vojny so sídlom vo Vavuniyi bol tiež tento rok odovzdaný do rúk miestnej mimovládnej organizácie.

(Český gynekológ MUDr. Ondrej Šimetka pracoval dlhodobo v chirurgicko-gynekologickom projekte v Mallavi a spolu so svojou ženou, Renatou Šimetkovou, logističkou a administrátorkou, v gynekologicko-pôrodníckom projekte v Puthukkudiyiruppu; český chirurg MUDr. Igor Máčala pracoval v chirurgickom projekte ve Vavuniyi).

Afganistan.

MSF pracuje v Afganistane už od roku 1980 a zažilo tak sovietsku okupáciu krajiny, občiansku vojnu aj tvrdý režim Talibanu. Po zvrhnutí moci Talibanu v novembri 2001 došlo k politizácii humanitárnej pomoci obhajovanej mezinárodným spoločenstvo a v tichosti akceptovanej mnohými mimovládnymi organizáciami. Toto sa však ukázalo ako veľmi nebezpečné pre činnosť humanitárnych organizácií a malo za následok odrezanie prístupu Afgáncov k pomoci, ktorá je pre nich nesmierne dôležitá. Bezpečnostná situácia sa dramaticky zhoršila a pracovníci humanitárnych organizácií sa stále viac stávajú terčom útokov namierených proti prítomnosti západných mocností v krajine. Najnovší a najtragickejší priamy útok na humanitárnych pracovníkov sa odohral nedávno na severozápade krajiny a zahynulo pri ňom 5 pracovníkov MSF. Z obavy o životy ostatných členov sa MSF na neurčitú dobu stiahlo z celej krajiny.

MSF pôsobilo v 16 z 32 provincií v krajine. Projekty boli zamerané na prácu vo vyživovacích centrách, v očkovacích kampaniach, v programoch starostlivosti o matku a dieťa, MSF poskytovalo starostlivosť v mobilných ambulanciách v odľahlých miestach, pracovalo na projektoch výstavby kanalizácií a zdrojov pitnej vody a venovalo sa špeciálnym programom zameraným na liečbu tuberkulózy a leishmaniózy.

(Česká zdravotná sestra Terezie Hurychová pracovala do júna t.r. na oddelení pediatrie v štátnej nemocnici v Heráte.)

Irak.

Od roku 1992 až do minulého roku bola prítomnosť MSF v krajine bývalým režimom zakázaná. MSF sa do krajiny vrátilo až tesne pred vypuknutím vojny v marci 2003. Po odvolaní vojnového stavu o niekoľko týždňovneskôr preverilo MSF okolo 70 zdravotníckych zariadení a zistilo, že najpáľčivejčím zdravotníckym problémom v Iraku je chýbajúce vedenie vo vysoko centralizovanom zdravotníckom systéme krajiny majúce za následok chaos. MSF požiadalo koaličných partnerov pod vedením USA, aby na základe Ženevských konvencií, ako okupačné sily prevzali zodpovednosť a zaistili pre obyvateľov Iraku základné služby, zahŕňajúce zdravotnú starostlivosť. Uprostred zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie, keď sú humanitárni pracovníci čoraz viac spájaní s prítomnosťou západných ozbrojených síl, MSF poskytuje nezávislú pomoc v niekoľkých zdravotníckych zariadeniach v Sadr City, slumovej časti Bagdadu. Dodávky liekov a materiálu na kliniky a do nemocníc v Basre a v Missane boli ukončené v auguste 2003 po evakuácii MSF z týchto území.

Keňa.

Hlavným ťažiskom práce MSF v Keni je boj s epidémiou HIV/AIDS - liečba, prevencia a presadzovanie štandardizovaných postupov. Na dvoch miestach v Nairobi, a tiež v Homa Bay a v Busii podporuje MSF dobrovoľné poradenské a testovacie centrá, ktoré se zaoberajú liečbou sekundárnych infekcií ako je tuberkulóza, prevenciou prenosu vírusu z matky na dieťa, psychosociálnou starostlivosťou a podporou pacientov. Súčasťou komplexného programu HIV/AIDS je bezplatne poskytovaná antiretrovírusová (ARV) liečba . Od novembra 2003 sa pomocou ARV lieči okolo 1300 ľudí. Ku koncu roka 2003 malo MSF vo svojich HIV/AIDS projektoch viac ako 10 000 ľudí liečených ARV a do konca roka 2004 sa predpokladá nárast počtu týchto pacientov až na 25 000. Tieto centrá dokazujú, že je možné liečiť chorých aj s obmedzenými finančnými zdrojmi. MSF pracuje na zavedení ARV liečby do bežného života ľudí v rozvojových krajinách a vyvíja tlak na ostatné organizácie, aby tak konali tiež.

Pre splnenie predsavzatí WHO zaistiť ARV liečbu pre 3 milióny ľudí z rozvojových krajín do konca roku 2005 bude nevyhnutný záujem politikov a tiež peniaze od sponzorských krajín a miestnych vlád. MSF sa však snaží zdôrazniť, že na dosiahnutie uvedených 3 miliónov ľudí sa musí začať s liečbou jedného, troch, päťdesiatich, stoviek alebo tisícov pacientov už dnes.

Pre liečbu niektorých chorôb ale nie sú v rozvojových krajinách dostupné žiadne adekvátne lieky. MSF v snahe zmeniť tento stav nadviazalo kontakt s inštitúciami verejného zdravia a výskumnými inštitúciami v Keni, Indii, Brazílii, Francúzsku a Malajzii aby sa tak stalo zakladajúcim partnerom v novej iniciatíve „Lieky pre zanedbávané choroby“ (Drugs for Neglected Diseases’ iniciative - DNDi). Táto iniciatíva pracuje na výskume a vývoji liekov na liečbu spavej choroby, leishmaniózy, malárie, atď. DNDi se tiež snaží prinútiť miestne vlády a sponzorské krajiny, aby tieto choroby začali konečne brať na vedomie.

Rakúska pobočka MSF bola založená v roku 1994. Jej úlohou je poskytovanie informácií širokej verejnosti, fundraising a nábor dobrovoľníkov z Rakúska, Českej Republiky, Slovenskej Republiky, Slovinska a Maďarska,.

MSF neustále hľadá lekárov, ktorí sú ochotní a pripravení poskytnúť svoj čas a svoje odborné vedomosti a zručnosti ľuďom v núdzi.

 

Požiadavky na lekárov ktorí majú záujem o prácu pre MSF:

 • Plynulá znalosť angličtiny slovom aj písmom, znalosť ďalších jazykov (francúzština, španielčina, portugalčina, ruština, arabčina) je výhodou.
 • Minimálna dĺžka kontraktu pre prvú misiu je 6 - 9 mesiacov.

Profesionálne požiadavky:

 • Pre pozíciu všeobecného lekára: minimálne 2 roky praxe vo všeobecnej medicíne, najlepšie v dobe špecializačnej prípravy na atestáciu z internej medicíny.
 • Pre pozície špecialistov: atestácia I. stupňa v odbore chirurgia, gynekológia, pediatria, anestéziológia alebo interná medicína.
 • Skúsenosti z oblasti tropickej medicíny, verejného zdravotníctva a skúsenosti s výučbou a školením sú veľkou výhodou.

Viac informácií a kontakt na MSF-Austria nájdete na internetových stránkach www.msf.at.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 2. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 3. Vieme čo je úspech. Pomôžeme ho dosiahnuť aj vám
 4. Tento rok turizmu neprial
 5. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 6. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 7. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 8. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 9. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
 1. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 2. Tento rok turizmu neprial
 3. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 4. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 6. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 7. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 8. dm a jej zákazníci podporili vznik 15 vzdelávacích centier
 9. Anketu Elektromobil roka 2021 ovládla ŠKODA
 10. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 29 904
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 15 754
 3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 981
 4. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 7 787
 5. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 681
 6. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 6 263
 7. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 733
 8. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 4 971
 9. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne 2 209
 10. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 094
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Obvinený Jozef Brhel prichádza vypovedať na Prezídium policajného zboru v Bratislave.

Na výsluch prišiel z Kanárskych ostrovov.


11 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Čo robí pandémia so Slovenskom.


a 2 ďalší 5 h

Neprehliadnite tiež

Skryť Zatvoriť reklamu